Phê duyệt phương án xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2011
Phương án xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2011
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ngày 18/10/2011, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-SNV về việc phê duyệt phương án xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2011 với một số nội dung chính như sau:

I.  Mục đích, nguyên tắc xét tuyển:

1. Mục đích:

Tổ chức xét tuyển viên chức cho các đơn vị trực thuộc để bổ sung đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn ngạch viên chức cần tuyển để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Nguyên tắc:

- Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

- Việc tuyển dụng căn cứ theo nhu cầu của đơn vị nhưng không quá chỉ tiêu biên chế được giao năm 2011.

- Tuyển chọn đúng người đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm; người được tuyển phải đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức do pháp luật qui định và được bố trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

II. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Đối tượng xét tuyển:

Những người tốt nghiệp các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trở lên thuộc chuyên ngành y - dược và một số chuyên ngành khác, có đủ trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của ngành y tế.

2. Phạm vi áp dụng:

Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hàng năm, hiện đang còn biên chế và có nhu cầu tuyển dụng.

III. Thời gian tổ chức tuyển dụng:

- Trước 30 ngày kể từ ngày tổ chức kỳ xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai phương án được phê duyệt và nhu nhu cầu tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (Đài phát thanh truyền hình hoặc Báo Đắk Lắk, Website Sở Y tế ), niêm yết công khai về phương án, chỉ tiêu kế hoạch tuyển dụng tại Sở Y tế để mọi người có nhu cầu được biết  và đăng ký dự tuyển.

- Thời gian thông báo: Ngày 17/10/2011;

- Sau 15 ngày kể từ lần thông báo tuyển dụng đầu tiên, Hội đồng tuyển dụng tiến hành phát hành hồ sơ: từ ngày 31/10/2011 đến ngày 04/11/2011.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 07/11/2011 đến ngày 11/11/2011.

- Chuẩn bị xét tuyển: Từ ngày 14/11/2011 đến ngày 20/11/2011.

- Xét tuyển: Từ ngày 28/11/2011 đến ngày 30/11/2011.

- Thông báo kết quả xét tuyển: sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả xét tuyển; kết quả được thông báo công khai tại Sở Y tế và trên Website Sở Y tế. Căn cứ kết quả trên, Sở Y tế tiến hành ra quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển chậm nhất là 15 ngày.

 

IV. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển.

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập phải có phẩm chất tốt, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn của ngạch dự tuyển, đồng thời phải phù hợp với những nội dung yêu cầu cụ thể của đơn vị có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, (riêng người dự tuyển viên chức chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) xã, phường, thị trấn phải là người có hộ khẩu tại địa phương đó > 36 tháng (nơi đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển); gương mẫu thực hiện chính sách DS-KHHGĐ).

-  Có cam kết làm việc tại Đắk Lắk ít nhất 05 năm. 

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn từ trung học chuyên nghiệp trở lên;

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc bổ túc văn hoá trung học;

- Có hồ sơ đầy đủ có lý lịch rõ ràng, nộp đúng quy định;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Tuổi đời từ 18 đến dưới 45 tuổi;

- Mỗi cá nhân chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển tại 01 đơn vị;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

-  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

V. Quy định về ưu tiên trong xét tuyển:

1. Đối tượng được tuyển thẳng:

Người có học vị tiến sỹ, bác sỹ nội trú, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 2, bác sỹ chuyên khoa cấp 1 có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

2. Đối tượng xét điểm ưu tiên:

a. Diện được ưu tiên cộng 30 điểm thuộc các đối tượng sau:

- Bản thân là: Anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sỹ; con thương binh; con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ của cán bộ kháng chiến tiền khởi nghĩa trước năm 1945;

- Con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số tại chỗ (Ê Đê, M’Nông và Gia Rai).

b. Diện được ưu tiên cộng 20 điểm thuộc các đối tượng sau:

- Những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành y dược xếp loại giỏi, xuất sắc phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

c. Diện được ưu tiên cộng 10 điểm thuộc các đối tượng sau:

- Người dân tộc thiểu số khác có hộ khẩu tại tỉnh Đắk Lắk từ 05 năm trở lên;

- Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Đội viên thanh niên xung phong, đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện phục vụ ở nông thôn miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ (có xác nhận của cơ quan Tỉnh đoàn).

* Ghi chú:

- Nếu 01 người có nhiều diện ưu tiên ở phần VI thì chỉ được tính một diện ưu tiên cao nhất.

- Đối với các ngạch chuyên môn về y tế và tin học thì ưu tiên chọn người có bằng cấp cao hơn, sau đó mới tuyển dụng người có bằng cấp thấp hơn trong cùng loại chuyên môn; các ngạch chuyên môn khác thì lấy điểm từ cao xuống thấp.

- Việc tuyển dụng viên chức chuyên trách DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn ngoài tiêu chuẩn quy định trên thì ưu tiên lựa chọn người có trình độ chuyên môn y đến dược, sau đó mới tuyển người có bằng cấp khác. Người có bằng chuyên môn khác đang hợp đồng làm viên chức chuyên trách DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn được nộp hồ sơ dự tuyển như người có trình độ chuyên môn y, dược.

- Những trường hợp ngang điểm nhau, được xét ưu tiên như sau:

+ Nữ giới.

+ Ưu tiên những người thuộc diện gia đình có công với cách mạng (có bằng Tổ quốc ghi công, Huân chương các loại, Huy chương kháng chiến), bản thân là bộ đội, công an nhân dân, thanh niên tình nguyện.

+ Con của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế của tỉnh.

+ Người có hộ khẩu thường trú tại nơi tuyển dụng, tại tỉnh Đắk Lắk.

VI. Kết quả xét tuyển:

Điểm kết quả xét tuyển là điểm của kết quả học tập trung bình toàn khoá (quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2, cộng với điểm ưu tiên (ở phần V, mục 2) theo quy định trong phương án xét tuyển.

Viên chức được tuyển dụng là người có tổng số điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng ở mỗi vị trí công tác đã được thông báo công khai theo kế hoạch.

VII. Hồ sơ thủ tục gồm:

a. Đơn xin xét tuyển (theo mẫu).

b. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) theo mẫu qui định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác học tập.

c. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú.

d. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

e. Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

g. Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển, khi trúng tuyển mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.

  h. Giấy ưu tiên: Con đẻ của cán bộ kháng chiến tiền khởi nghĩa trước năm 1945 phải có quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 do Tỉnh uỷ cấp; con thương binh phải có Thẻ thương binh kèm theo giấy xác nhận con thương binh của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện (thành phố); con liệt sỹ phải có quyết định tặng Bằng Tổ quốc ghi công của Chính phủ, kèm theo giấy xác nhận con liệt sỹ của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện (thành phố); Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải có quyết định công nhận của Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội và sổ hưởng trợ cấp hàng tháng, ...

VIII. Số lượng cần tuyển dụng: dự kiến 500 chỉ tiêu.

(Phong Thu - Phòng CBCC&VC)

 

                                                                                               

 

Tin đã đưa
 • Cuối 2011 dừng tinh giản biên chế Nhà nước ( 28/09/2011 )
 • Nhân sự mới ( 14/09/2011 )
 • Tin tiêu điểm
 • Công văn 277/SNV-CCHC về việc Tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2014 ( 01/04/2015 )
 • Huyện Ea Kar: Thêm 02 Chi hội Tin lành thuộc hệ phái Tin lành Việt Nam (miền nam) được công nhận tư cách pháp nhân ( 27/03/2015 )
 • Thành phố Buôn Ma Thuột: Thánh thất Cao Đài Chơn Lý tổ chức đại hội nhơn sanh ( 27/03/2015 )
 • Quy định mới về tuyển dụng công chức ( 27/03/2015 )
 • Hội nghị Công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2014 ( 27/03/2015 )
 • Tạo bước đột phá trong chống lãng phí, thực hành tiết kiệm ( 23/03/2015 )
 • Chính sách hỗ trợ sau đại học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk ( 13/03/2015 )
 • Ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 02/2015 ( 13/03/2015 )
 • Tin nhân sự ( 16/03/2015 )
 • Tăng cường xây dựng văn hóa trong cơ quan hành chính ( 12/03/2015 )
 • ,yen sao khanh hoa, tin tức 9x, tin hot, tin shock, sửa máy giặt electrolux tại hà nội , chung cư times city tòa t11, truyen ma, yen sao khanh hoa, chung cư gemek tower, 87 lĩnh nam, tràng an complex, chung cu sun square, chung cư green stars, chung cư golden central tower, chung cư hong kong tower, chung cư handi resco, chung cư green bay hạ long, chung cư tân hoàng minh, chung cư 89 phùng hưng, túi xách nam, đồng hồ nam, yến sào khánh hòa, du lịch việt nam, dịch vụ cưới, chung cư 87 lĩnh nam, phần mềm quảng cáo facebook, chung cư 283 khương trung, chung cư goldmark city chung cư hh1 linh đàm, chung cư vp6 linh đàm, dong ho nu, dong ho nam, đồng hồ omega,sora garden | sora garden | penthouse sora garden | penthouse sora garden
  can ho cho thue | can ho binh duong | can ho binh duong | cho thue can ho binh duong | cho thue can ho binh duong | cho thue can ho | cho thue nha binh duong | cho thue nha binh duong